Erik Balslev-Clausen

provst

Foredragsholderen har indgående beskæftiget sig med Grønlands og Dansk Vestindiens kirkehistorie og udgivet bøgerne "Bristede Hjertebånd" (2017) om Den Vestindiske Kirkesag 1904 - 1917 samt "Kirken i Grønland 1900-2000" (2021). Uddannelsesbaggrund: Cand, theol. & phil. og master (KU) i kirkehistorie.

Tidligere sognepræst og provst i København. Tidl. formand for Folkekirkens Skoletjeneste i København og Frederiksberg. Tidl. Konsulent for Kirken i Grønland samt flere tillidshverv i forbindelse med Kirken i Grønland, herunder i 25 år redaktør af bladet "Meddelelser om Den grønlandske Kirkesag.

Foredragsholder ved sognemøder og i folkeuniversitets regi.