Niels Ole Frederiksen

Højskolelærer m.m.

Foredrag

Med "Fuglen" på viljens vej

Med "Fuglen" på viljens vej. 

Med udgangspunkt i min og højskoleforstander Poul Henrik Jensen bog "Rejse i dødens fodspor", der handler om den nu afdøde fhv. folketingsmand Villy Fuglsangs gensyn med KZ-lejren Stutthof, fortæller jeg om hvordan Villy Fuglsang og hans kommunistiske kammerater overlevede mødet med dette menneskeskabte helvede.

KZ-Stutthof , som lå/ligger i Polen, var en tilintetgørelseslejr, hvor fangerne skulle tilintetgøres gennem hårdt slavearbejde og sult. Overlevelsesprocenten i lejren var 10%. 

Men for de 150 danske fangers vedkommende overlevede 90% Grunden til overlevelsen var, at de danske fanger fik lov til at modtage Røde Korspakker fra Danmark med levedsmidler. Et paradoks var det, at de danke fanger fik overlevelsespakker i en tilintetgørelseslejr. 

I foredraget kommer jeg også ind på mødet med den 9 årige tysk jødiske dreng Michael Tauber, som fik kontakt til den danske fange Axel Poulsen, som gavmildt delte sin Røde Kors Pakke med Michael.

Dette møde kom til at betyde Michaels Taubers overlevelse. Jeg har for godt ti år siden haft kontakt til Michael Tauber, som nu bor i USA. Tauber har besøgt mig i Danmark to gange og jeg har været på en visit ved ham i USA.

Det er de to, Villy Fuglsangs og Michael Taubers skæbner jeg fletter sammen i denne skæbnefortælling.

Regioner
Hele landet