Niels Ole Frederiksen

Højskolelærer m.m.

Jeg er født i det nu lukkede Horsens Tugthus i 1946. Min far var ikke indsat, men ansat. En lille men dog væsentlig forskel.I 1966 færdiggjorde en handelsuddannelse som farve-og tapethandler.

Efter nogle år med forefaldende arbejde bl.a. på Grønland og ikke mindst et højskoleophold begyndte jeg på en uddannelse som lærer.

I en alder af 29 år blev jeg i 1975 dimitteret som folkeskolelærer fra Ribe Statsseminarium. Selvom jeg har uddannelsen, har jeg aldrig haft et varigt arbejde i folkeskolen. Siden 1975 har jeg været højskolelærer på forskellige folkehøjskoler, Jaruplund Højskole, Båring Højskole, Esbjerg Højskole og jeg var i 12 år forstander på Sdr. Felding Højskole i Vestjylland.

De sidste ni år som kursustilrettelægger og højskoilelærer, på den nu lukkede Esbjerg Højskole.

Nu er jeg "forstander" på min egen højskole: "Den flydende Højskole". Dvs. jeg arrangerer og tilrettelægger højskoleforløb for grupper og hvem der gerne vil have det. Disse forløb bliver gennemført på igangværende højskoler eller jeg afvikler kurserne lokalt. 

 Derudover er jeg en aktiv foredragsholder. Jeg driver "Forlaget NOF", hvor jeg selv udgiver og skriver bøgerne og har været medredaktør af flere bøger.