Niels Ole Frederiksen

Højskolelærer m.m.

Jeg er født i det nu lukkede Horsens Tugthus i 1946. Min far var ikke indsat, men ansat. En lille men dog væsentlig forskel. Færdiggjorde en handelsuddannelse i 1966. Efter nogle år med forefaldende arbejde bl.a. på Grønland og ikke mindst et højskoleophold begyndte jeg på en uddannelse som lærer. I en alder af 29 år blev jeg i 1975 dimitteret som lærer fra Ribe Statsseminarium. Siden 1975 har jeg været højskolelærer på forskellige højskoler, Jaruplund Højskole, Båring Højskole, Esbjerg Højskole og var i 11 år forstander på Sdr. Felding Højskole. De sidste ni år som lærer, på den nu lukkede Esbjerg Højskole. Nu er jeg "forstander" på min egen højskole: "Den flydende Højskole". Dvs. jeg arrangerer og tilrettelægger højskoleforløb for grupper og hvem der gerne vil have det. Disse forløb bliver gennemført på igangværende højskoler eller jeg afvikler kurserne lokalt. Derudover er jeg foredragsholder, medindehaver forlaget Friis og forfatter og medredaktør af flere bøger.