Martin Schwarz Lausten

dr. teol., professor

Foredrag

Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid.

Allerede i middelalderen, da der endnu ikke boede jøder i Danmark, blev jødedom og jøder udsat for angreb og foragt af kirkens folk, bl.a. på kalkmalerier i kirkerne. Dette fortsatte i reformationstiden og i 1700-tallets pietisme, hvor man forsøgte at omvende jøderne i Danmark til kristendom. Ledende gejstlige stillede sig ofte negative overfor jøders ønske om bl.a. synagogebyggeri, oprettelse af et hebraisk bogtrykkeri, blandede ægteskaber osv. Fra beg. af det 19. årh. sørgede staten, ledende jøder og fremtrædende teologer for at jøder blev stadig mere integreret i samfundet. Alligevel dukkede antijødedom og antisemitisme stadig op blandt gejstlige og andre. Men i 1930´erne og 1940´erne støttede mange af kirkens folk både danske og udenlandske jøder. Foredraget, som bygger på foredragsholderens 6 bøger om samme emne, behandler denne historie og ser bl.a. på den teologiske modsætning mellem kristne og jøder, på Luthers jødehad, på den succesrige jødiske integration.

Regioner
Hele landet