Martin Schwarz Lausten

dr. teol., professor

Foredrag

Dramaer og glæder ved den kirkelige Genforening i 1920

Blandt de mange politiske og kulturelle problemer, som skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920, var de kirkelige bemærkelsesværdige.

Kunne de tysk uddannede præster bare fortsætte som danske? Det klarede man på en direkte og dramatisk måde. Afstemninger og "genopdragelseskursus". Dertil kom, at kirkestyret, gudstjenester, kirkeliv, salmesang, møder og andet skulle tilpasses Folkekirken Følgerne spores endnu.

Foredragsholderens morfar var præst i landsdelen og gjorde denne rejse med. Hans skæbne inddrages i foredraget.

Regioner
Hele landet