Martin Schwarz Lausten

dr. teol., professor

Foredrag

Antisemitisme og folkekirken.

Sidst i 1800-tallet stod folkekirkens førende skikkelse, Sjællands biskop H.L. Martensen i spidsen for en stærk antijødisk holdning, fulgt af andre fremtrædende gejstlige. De videreførte her den kristne kirkens gamle antijødiske tradition, men de forstærkede den. I 1930´erne og 1940´erne gik nogle nazistiske danske præster endnu videre og lavede stærk propaganda for antisemitismen. Også en biskop måtte gennem en retssag forsvare sig mod anklager for antijødiske holdninger. Foredraget bygger bl.a. på hidtil utilgængelige privatarkiver, fremstillet i foredragsholderens bog Jødesympati og jødehad i folkekirken. Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. årh. til 1948 (2007). Hvad er baggrunden for disse holdninger? Hvor er grænsen mellem teologisk antijødedom og antisemitisme? Hvordan reagerede man i det jødiske samfund? Det er nogle af de spørgsmål, som behandles.

Regioner
Hele landet