Brian Patrick McGuire

Professor emeritus

Foredrag

Kristen spiritualitet: Middelalderen og I dag

Folkekirkens fornyelse.

Spiritualitet er et relativt nyt ord på dansk. Den dækker alle de sider af krop og sjæl, som et menneske opdager i sin søgen efter Gud.

I middelalderen sørgede den kristne kirke for, at spiritualitet var tilgængelig for alle. Kirkens ritualer legemliggjorde Guds løfter til mennesker om det evige liv for alle, der realiserede deres spiritualitet. Kærlighed til Gud betød et liv i hans nærhed.

Foredraget tilrettelægges i overensstemmelse med brugernes ønsker. For at konkretisere middelalderens verden fortælles der om en eller flere førende skikkelser, hvis liv blev en søgen efter et møde med Gud. Det kan handle om de store kvindeskikkelser Hildegard af Bingen eller Birgitta af Vadstena. Eller om en næsten glemt dansk helgen, Vilhelm af Æbelholt. En anden mulighed er cisterciensernes store forfatter og fornyer, Bernard af Clairvaux.
Til sidst viser jeg, hvordan middelalderens spiritualitet er ved at genopstå i dag, specielt i folkekirken, hvor nye tiltage åbner muligheden for en genbrug og gendannelse af fortidens søgen efter det hellige.

Regioner
Hele landet