Brian Patrick McGuire

Professor emeritus

Jeg er historiker med speciale i dansk og europæisk middelalder. Jeg har arbejdet i årtier med mennesker og deres tanker og følelser i den kristne middelalder, som er grundlaget for vor moderne samfund. Enne "mørke middelalder" er temmelig lys, fordi den gav os velfærdssamfundet, opfattelsen af individet, og en tro på værdien af det enkelte menneske. Jeg holder mig af at tale om værdier, men inden for en historisk sammenhæng, om den er fortidig eller nutidig. Født på Hawaii i 1946, voksede op i Californien. D. Phil. fra Oxford University, England, 1971. Ankom samme år til Danmark med dansk hustru, dengang en vielsesattest var tilstrækkelig for at få lov til at blive i landet. Dansk statsborger 1976. Græsrodsarbejde for at bistå asylsøgere og flygtninge. Adjunkt, senere lektor, på Københavns Universitet. Oprettede Center for europæiske middelalderstudier. Fra1996-2012 professor i historie i Roskilde, nu emeritus. Publikationer omfatter 15 bøger på dansk og engelsk om forskellige aspekter af den europæiske middelalders samfund og religion. Seneste bøger på dansk: "Den levende middelalder: fortællinger om dansk og europæisk identitet" (Gyldendal, 2005).

Følgende bøger er udgivet af Alfa,nu Eksistens: "Da Himmelen kom nærmere: Fortællinger om Danmarks kristning" ( 2008); "Den første europæer: Bernard af Clairvaux" (2009). Samt en historie om bønnen i Vesten, "Hjælp mig Herre: Bøn i 1000 År" ( 2011), med oversættelser af den afdøde Ålborg biskop Henrik Christiansen. Nyeste bog: "Spejl og kilde: Den nye spiritualitet :" (2012) . Jeg har også skrevet en ny biografi af Sankt Bonifacius (d. 754): "Bonifacius og det kristne Europas fødsel". 

Min nyeste bog er på engelsk: "Bernard of Clairvaux: An Inner Life" (Cornell University Press, 2020).

Jeg er interesseret i alle aspekter af dansk og europæisk middelalder, og derfor er mine foredrag kun et forslag, mens andre aspekter af middelalderen er af interesse og kan danne emner til foredrag--specielt i forhold til vores verden i dag. Som forhenværende amerikaner er jeg selvfølgelig meget optaget af mit gamle lands historie. Jeg ser et nyt håb i Biden og Harris' ankomst til magten og håber at Trumps reality show er et overstået kapitel i Amerika.