Linnéa Lund

Fængselspræst, teolog

Foredrag

Hvordan lever man videre med noget, man ikke kan leve med?

Et foredrag om skyld og skam

Straffens vision har gennemgået en omsiggribende udvikling. I dag straffer vi med frihedsberøvelse i Danmark. En anden form for straf er bøder. Virkeligheden er ca. 70% tilbagefald til kriminalitet og fængselsstraf, og det rejser spørgsmålet om hvad straf er – og skal. Hvad er straffens oprindelige vision?

Fængselskirkers arbejde er at ikke-straffe, men ofte er det netop den rolle fængselskirkerne spiller i indsattes liv, der virker helende, og som for mange er en ny begyndelse væk fra det kriminelle spor. Hvad er det for et menneskesyn og gudsbillede som fængselskirker er garant for? Hvad er et skriftemål og hvordan virker det helende for mennesker, der skal leve med deres skyld og skam? Hvad betyder præstens tavshedspligt?

Hør Linnéa Lund fortælle om skriftemålet som helt centralt i hendes arbejde som fængselspræst, som en måde at tilgå straffens oprindelige vision.
 

Regioner