Linnéa Lund

Fængselspræst, teolog

Foredrag

Hvad skete der, da skriftestolen forsvandt?

Foredraget giver en teologi- og kirkehistorisk vinkel på skriftemålet

Syndsforladelsen har sit eget ritual i skriftemålet; bodens sakramente, som det hed før reformationen. Allerede i Bibelen gjorde man sig tanker om Guds og menneskers tilgivelse. Dette blev meget tidligt sat i system i kirken – i skriftemålet. Ved at følge møblet skriftestolen og dets historie, får vi indblik i den udvikling som skriftemålet har gennemgået fra de første munkeklostre til i dag. Foredraget koncentrerer sig om skriftemålet sådan som det fremkommer i den protestantiske kirke.

Regioner