Linnéa Lund

Fængselspræst, teolog

Linnéa Lund (f. 1975) er teolog og fængselspræst. Hun har i mange år arbejdet med skriftemålet og med syndsforladelse - som det særegne ved kristendommen. Efter nogle år som sognepræst valgte hun at forfølge det spor og har siden 2018 været præst ved et fængsel, statsfængslet i Nordsjælland.

Som fængselspræst arbejder hun med mennesker, som står og vipper på kanten af eksistensen. Derfor er hun hele tiden i berøring med livets store temaer som skyld, skam, vrede og straf, men i lige så høj grad taknemmelighed, håb, forsoning og frihed. Hun arbejder med sjælesorg på flere måder, og især med ritualers kraft. Med en specialuddannelse i liturgi arbejder hun derfor også med gudstjenester som et sted hvor ord og ritualer mødes.

Hun fortæller om den opgave fængselspræster og fængselskirker har i en virkelighed, hvor frihedsberøvelse tilsyneladende er eneste fællesnævner for en meget sammensat gruppe mennesker.

Men hvordan taler man med, eller til mennesker for hvem alt er gået galt? Og hvordan lever vi videre med noget vi ikke kan leve med?

Hør et af hendes populære foredrag, hvor hovedtemaer i kristendommen belyses fra forskellige vinkler.