Ruben Fønsbo

Fængselspræst, feltpræst og foredragsholder

Foredrag

Har Jesus eksisteret?

Kristendommens ledende skikkelse, Jesus, har gennem tiden været gjort til genstand for talrige undersøgelser, og i oplysningstiden så vi de første forsøg på at undersøge om Jesus som historisk skikkelse virkelig har eksisteret. Siden da har tanken om Jesus som fiktiv person vundet en vis udbredelse og diskuteres stadig, især i online-debatter.

Men hvilke argumenter taler for tanken om Jesus som historisk virkelighed, og hvilke taler imod? Det prøver dette foredrag at belyse ved en kritisk gennemgang af en række kilder og historiske dokumenter.

Foredraget varer ca. 1 time og 20 minutter, og bagefter er der tid til spørgsmål og debat.

Pris kr. 4.500,- plus kørsel

 

Kommentarer til foredraget

‘En super gennemgang af spændende og relevante kilder [ … ] Velstruktureret og spændende!’

‘Tak for et meget informativt og tankevækkende foredrag med gode, velunderbyggede pointer – både for og imod.’

‘Yderst spændende og underholdende foredrag, og et glimrende oplæg til debat.’

Regioner
Hele landet