Hans-Tyge B.T.T. Haarløv

Højskolelærer, forfatter og cand. mag.

Foredrag

FAMILIEFORTÆLLINGER FRA GENFORENINGEN I 1920

Sønderjyllands særlige historie har påvirket mange familier i Danmark – det gælder også min. På både min fædrene og mødrene side har forholdet mellem dansk og tysk spillet en væsentlig rolle. I 1800-tallet deltes familien i dansk og tysk for at blive samlet til store familiesammenkomster med over 300 deltagere indenfor de seneste år.

I 1920 blev min oldefar Viggo R. Haarløv administrator for det genvundne land og siden Stiftamtmand og arbejdede blandt andet med at indsamle navne på de sønderjyske faldne fra Første Verdenskrig.

Det er ikke én, men flere historier om Genforeningens betydning for danske familier i Sønderjylland og resten af landet.

Regioner
Hele landet