Hans-Tyge B.T.T. Haarløv

Højskolelærer, forfatter og cand. mag.

Foredrag

Det keltiske Bretagne - myternes land

fra en halvø til en anden.

Det keltiske Bretagne er på mange måder et spejlbillede på det nordiske Danmark. Den franske provins er næsten ligeså stor som Danmark. Engang var det et selvstændigt rige med en rig historie og mange legender. Men under Den franske Revolution mistede landet sin selvstændighed og kæmper endnu for at bevare sin kulturelle arv og sit keltiske sprog. Det skønne Bretagne er et eksempel på, hvordan det kan gå et land og en befolkning, der fremmedgøres for sin egen historie og kultur.

Men det er også et land, der er ved at finde sig selv, blive sig selv bevidst. og hvor den folke-lige kultur på mange måder kan minde om den danske: For eksempel bruger bretonerne deres flag næsten lige så meget som danskerne...

Regioner
Hele landet