Hans-Tyge B.T.T. Haarløv

Højskolelærer, forfatter og cand. mag.

Foredrag

Danmark kun til Ejderen?

Ejderen er en åre i det danske folks historie. Fra Uffe hin Spages kamp på Ejderøen til 1800-tallets slagord, som de fleste kender: ’Danmark til Ejderen’ De nationalliberales slagord 'Danmark til Ejderen' er længe blevet (mis)forstået som en slags imperialisme, et udslag af dansk storhedsvanvid, hvilket Ole Bornedal med 1864-serien får cementeret. Men historien er langt mere nuanceret og Ejderpolitikken havde bestemt sin rimelighed og sit rationale. Foredraget lægger op til diskussion eller spørgsmål om grænsedragningsprincipper. Hvad afgør, hvor grænser skal gå – ikke bare mellem Danmark og Tyskland, men også ude i verden.

Foredraget rummer således perspektiver til internationale konflikt områder, hvad enten det drejer sig om Ruslands krig i Ukraine, forholdet mellem Kina og Taiwan eller andre historiske konflikter.

 

Regioner
Hele landet