Hans-Tyge B.T.T. Haarløv

Højskolelærer, forfatter og cand. mag.

Foredrag

FAMILIEFORTÆLLINGER FRA ET GRÆNSELAND

Sønderjyllands særlige historie har påvirket mange familier i Danmark... og i Tyskland. Det gælder også min. På både min fædrene og mødrene side har forholdet mellem dansk og tysk spillet en væsentlig rolle. I 1800-tallet blev familien delt pga. de slesvigske krig og konflikten mellem dansk og tysk, men indenfor de seneste årtier er familien atter blevet samlet og mødes regelmæssigt til store familiefester med over 300 deltagere.

Det er ikke én, men flere historier om Genforeningens betydning for danske familier i Sønderjylland og resten af landet. Hvordan spiller den store historie ind på familierne og slægternes forhold, og hvordan kan historiens sår heles, så de kommende generationer får en mulighed for en fælles fremtid i et fredeligt naboskab, hvor man lever med og for hinanden.

Foredraget rummer perspektiver til den nuværende krig og konflikt mellem Rusland og Ukraine - kan vi lære noget af grænselandets dramatiske historie og giver det håb for Ruslands og Ukraines fremtidige relation? 

Regioner
Hele landet