Henrik Jensen

Lektor, cand. phil.

Foredrag

Derfra vores verden går

Et foredrag om fædrelandskærlighed.

Gennem årtier har ledende politikere, intellektuelle og meningsdannere forherliget det globale medborgerskab med alt, hvad dertil hører af fokus på menneskerettigheder og mangfoldighed. Nationalstaten er til gengæld blevet gjort synonym med smålig provinsialisme og undertrykkende flertalskultur. Samtidig skyller bølger af nationalisme ind over Europa. Brexit, le Pen i Frankrig, ultranationalistiske bevægelser i Østeuropa er eksempler på dette blandt mange andre.

En undersøgelse viser, at langt de fleste danskere først og fremmest ser sig som borgere i eget land. Er alle disse danskere nationalister?

Det er næppe tilfældet. Som et værn mod nationalisme og anden radikalisme har vi brug for at genopdage ord og begreber for det at være borger i Danmark. I stedet for at skændes om, hvad der er ægte dansk eller ej, trænger vi til at gå bag om de begivenheder og strømninger, der formede os som nation. Hvorfor gled begreber som patriotisme, nationalfølelse og fædrelandskærlighed ud af sproget?

Vi må på en national dannelsesrejse for at genopdage de tider og steder, der har sat sig deres spor: Hvor er vi? Hvad er vi? Hvad skal vi gøre? Findes der er vej mellem nationalismens afgrund og ligegyldighedens grøft?

Regioner
Hele landet