Benjamin Asmussen

Historiker, museumsinspektør & lektor

Foredrag

De sidste sejlskibe - småskibsfarten i Danmark

Engang var de danske havne fyldt med skonnerter, galeaser og jagter, der bragte varer og råmaterialer rundt i Danmark og nabolandene. Men i løbet af den 20. århundrede forsvandt de næsten helt, sammen med den teknologi, der havde drevet dem frem, nemlig sejlet.

I dette foredrag tager museumsinspektør og historiker Benjamin Asmussen os med på en rejse til en tid, der kun er et øjeblik siden, men samtidig markerer afslutningen på over tusind års historie om sejlskibet i erhvervsfart.

I foredraget belyser vi deres sidste tid, overgangen til motordrift og sejlets renæssance under 2. verdenskrig. Vi ser nærmere på tiden, skibene, menneskene, gudstjenester på havet, økonomien og sejladsen.

Foredraget tager udgangspunkt i Benjamin Asmussens bog De sidste sejlskibe fra forlaget Maritim Kontakt, der udkom i 2010.

Regioner
Hele landet