Claus Jensen

Foredragsholder

Foredrag

De hellige tre konger... hellige, tre og konger?

De jordiske rester af De Hellige Tre Konger befinder sig i dag angiveligt i Kølns Domkirke - Peterskirken ved Rhinen - hvor de opbevares i et pragtfuldt gyldent helgenskrin, som siden 1100-tallet har stået på domkirkens højalter.

Men hvordan havnede kongerne dér?

Med udgangspunkt i såvel Matthæusevangeliet som i mere farverige middelalderlegender følges De Hellige Tre Konger på deres rejser: i live til Jesusbarnet i Bethlehem, og 1000 år senere til domkirken i Køln, der i kraft af de kongelige relikvier hurtigt blev en magnet for skarer af pilgrimme fra alle dele af Europa. De populære beretninger om De Hellige Tre Konger udbredtes via et utal af herlige kunstværker til hele området nord for Alperne, herunder til Danmark og det øvrige Norden.

De ofte fantasifulde beretninger følges via romerske sarkofager, samt via mosaikker, glasmalerier og elfenbensrelieffer. I Danmark og Sverige via granitrelieffer, gotlandske døbefonte, gyldne altre, kalkmalerier og altertavler.

I foredraget strejfes endvidere legenden om Sankt Ursula og hendes 11.000 jomfruer, som led martyrdøden i netop Køln. Omkring Ursula og jomfruerne opstod med udgangspunkt i Køln en kult, der blev næsten lige så populær som kulten omkring De Hellige Tre Konger.

Undervejs i foredraget berøres Kølnerdomens bygningshistorie, og der gives eksempler på, hvordan helgenlegenderne den dag i dag præger bybilledet i Køln.

Regioner
Hele landet