Flemming Tonnesen

Bonde, Kloakmester, Ingeniør og Fortæller

Jeg er født i 1957 på et landbrug. 
Jeg er uddannet kloakmester og ingeniør og har arbejdet som ingeniør i over 40 år.
Derudover har jeg i ligeså mange år ejet og drevet mit fødehjem som aktivt landbrug.
Min store interesse har altid været historie og samfundsforhold. "Hvad hjertet er fuld af, løber munden over med".
Derfor har denne interesse motiveret mig til at delagtigøre andre i emner, der ligger mig meget på sinde. Det har jeg gjort ved at holde fordrag i klubber, foreninger mv. gennem askillige år.
Fordragene er ledsaget af billedserier i Power Point, så de bliver så oplysende og spændende som muligt.
Generelt opfordrer jeg tilhørerne til at komme med spontane kommentarer undervejs, for at gøre det livligt. Afslutningsvis er der altid plads til spørgsmål, kommentarer og lignende.
Nu er jeg pensionist og er derfor til rådighed formiddage, eftermiddage og aftener året rundt.