Kristian Bøcker

sognepræst

Foredrag

Tror vi på den samme Gud i folkekirken?

Af og til spørges der, om kristne og muslimer tror på den samme Gud?

Men man kan måske også spørge, om kristne tror på den samme Gud? Alene indenfor folkekirken findes der adskillige retninger med meget forskellige opfattelser af Gud, biblen, frelse, tro og andre centrale punkter i kristendommen.

Foredraget forsøger at skildre de centrale strømninger indenfor folkekirken: De missionske, tidehvervske og spirituelle foruden den store ”suppe”, der går under betegnelsen ”grundtvigsk”. Hvad kendetegner de forskellige retninger og deres opfattelse af kirke og kristendom?

Foredraget er rigt på eksempler og stiller til slut skarpt på spørgsmålet, om der alligevel er noget, der samler – eller overtrumfer – de vidt forskellige forståelser af kristendommen.

Se også kronik i Kristeligt Dagblad 16. august 2010: "Tror vi på den samme Gud i folkekirken"?

Regioner
Hele landet