Kristian Bøcker

sognepræst

Foredrag

Hvilken grøntsag!? - Om værdighed og aktiv dødshjælp

"Jeg vil ikke ende som en grøntsag", hører man af og til som et argument for aktiv dødshjælp. Men hvad ligger der i brugen af ordet grøntsag...?

Ordet ”værdighed” er et andet ord, der går som en rød tråd gennem debatten om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Men hvad er det for et begreb om ´værdighed´, vi tænker ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt? 

Er det værdigt at være en grøntsag, eller gør vi mennesket uværdigt, når vi anser det for en grøntsag?

Foredraget kredser om spørgsmål som disse, skildrer de væsentligste etiske dilemmaer i debatten og viser de vigtigste positioner bag synspunkterne.

Foredraget lægger op til nuanceret samtale om et følsomt og vanskeligt emne.

 

Regioner
Hele landet