Malene Fenger-Grøndahl

Journalist og forfatter

Foredrag

Sufismen - hjertets religion

Islam er andet og mere end Koran-terperi, bøn i moskeen fem gange om dagen og arbejde for indførelse af sharia. I den islamiske mystik, sufismen, spiller musik, dans og meditation en stor rolle. Her dyrker man islams stærke åndelige dimension med fokus på den personlige tro, det inderlige forhold til Gud og erkendelsen af Guds kærlighed og storhed. Sufismen har klare fællestræk med protestantismen i synet på tro og religiøs praksis. Af samme grund kan den danne udgangspunkt for dialog og forståelse mellem det muslimske mindretal og det store kulturkristne flertal i Danmark. I dette foredrag får du et indblik i sufismens historie og dens nuværende betydning både i udlandet og i Danmark, hvor også ikke-muslimer er inspireret af sufisme.

Regioner
Hele landet