Malene Fenger-Grøndahl

Journalist og forfatter

Foredrag

Kaldet til kærlighed - katolsk kloster- og ordensliv i dag

Hvordan kan danske kvinder og mænd vælge ægteskab, familieliv og karriere fra for at vie deres liv til Gud og love at leve resten af deres liv i kyskhed, fattigdom og lydighed? Findes der en særlig frihed bag klostrets mure? Savner man som munk eller nonne noget fra sit tidligere liv? Og hvordan får man egentlig fællesskabet i et kloster til at fungere?

Malene Fenger-Grøndahl har besøgt 17 danske katolske ordensfolk – munke, nonner, brødre og søstre – i Danmark, Italien, Tyskland og Frankrig for at høre deres personlige kalds- og kærlighedshistorier. I dette foredrag fortæller hun i ord og billeder om moderne ordens- og klosterliv på godt og ondt.

Regioner
Hele landet