Søren Hermansen

Forhenværende sognepræst

Foredrag

"Som Søren læser Bibelen” – en vandring gennem et liv og en bog!

Bibelens historier sidder dybt i os, uanset hvad vi tror, eller om vi tror. Når vi læser Bibelens historier, lærer vi derfor også noget om os selv. I sit foredrag læser Søren Hermansen centrale bibelfortællinger i lyset af sit eget liv og virke, og perspektiverer dem til film og litteratur. Vi skal blandt andet høre lignelsen om den barmhjertige samaritaner, lignelsen om den fortabte søn og lignelsen om den store verdensdom, skabelsesberetningen og kærlighedssangen fra Højsangen i Det Gamle Testamente.

Foredraget er en revidering af et kursus under FOF på 3 gange. Det holdes i den nye form første gang på Rødding Højskole i 2023.

Regioner
Hele landet