Christian Gottlieb

Kirkehistoriker, dr.theol., adjungeret professor ved KU

Foredrag

Putins filosoffer

Den russiske præsident Vladimir Putin har i de senere år ofte refereret til og citeret fra et lille antal russiske tænkere fra 19. og 20. århundrede: Vladimir Solovjov, Nikolaj Berdjajev, Ivan Iljin og Lev Gumiljov. Som Putin anvender disse filosoffer, er det først og fremmest som støtte for sin fremhævelse af “traditionelle værdier” i samfundet og af Rusland som en separat civilisation i sin egen ret. Således kan disse tænkere da også godt forstås, hvorfor vestlige kommentatorer har været tilbøjelige til kritisk at se dem alle som ligeså mange alen af samme messianistiske stykke. Det er dog et temmelig fortegnet billede, som overser de meget væsentlige forskelle, der også er imellem dem. Forskelle som afspejler de mange modsætninger i Ruslands situation. I hvilken grad Putin selv er opmærksom på disse forskelle, er uklart, men ved sin promovering af disse tænkere bidrager han under alle omstændigheder til udbredelse af tanker, hvoraf nogle nok er temmelig problematiske, mens andre dog også giver grundlag for håb.

Regioner
Hele landet