Christian Gottlieb

Kirkehistoriker, dr.theol., adjungeret professor ved KU

Foredrag

Kirken er opstanden! Den Russisk-ortodokse Kirkes tilbagevenden til det russiske samfund

Siden Sovjetunionens sammenbrud i slutningen af 1991 er den Russisk-ortodokse Kirke med bemærkelsesværdig kraft vendt tilbage som en markant og indflydelsesrig spiller i dagens Rusland. En spiller med umisforståelige ambitioner om at præge det russiske samfund i ortodoks retning efter syv årtier med det militant ateistiske sovjetregime, som forsøgte at skabe det totalt sekulære, a-religiøse samfund. Det lykkedes som bekendt ikke, men spørgsmålet om, hvad der kommer i stedet, må stadig betragtes som åbent og uafklaret, om end nogle tendenser i de senere år har tegnet sig tydeligere.

På baggrund af nogle historiske iagttagelser om den russiske kirkes skæbne under Sovjetregimet vil foredraget fokusere på kirkens aktuelle situation, som præges af kirkens ambition om at etablere sig selv som åndeligt og moralsk fyrtårn for det russiske samfund, samtidig med at forholdet til den nuværende russiske regering tilsyneladende bliver stadig tættere. Er det nye postsovjetiske Rusland i kirkens billede simpelthen en opdateret udgave af det gamle præsovjetiske, eller har 70 års totalitær erfaring gjort en forskel?

Regioner
Hele landet