Foredrag

Musikalsk dannelse?

Historisk set har det, vi i dag kender som ’klassisk musik’, været et centralt kulturelt element i den almene dannelse. I løbet af de sidste generationer er dannelsesbegrebet imidlertid blevet udfordret og har periodisk været helt forsvundet som fælles ideal. I disse år, hvor det er genstand for en vis renæssance, er det, ikke mindst hvad musikken angår, gennemgribende forandret. Denne udvikling er betinget af en række forskelligartede faktorer, men f.eks. er det tilsyneladende blevet en ikke ualmindelig opfattelse, at den rytmiske musik har overtaget den klassiske musiks tidligere rolle; og i nogle sammenhænge opleves den som mest toneangivende. En anden faktor er, at en gennemgribende forandring af vores mediebillede har betydet en radikal ændring af mange menneskers musikforbrug, hvilket igen har haft betydning for vores fælles forståelse af musikkens funktion i livet og i samfundet. Samtidig har en række dagsordensættende institutioner (f.eks. musikuddannelserne, bibliotekerne og DR) på markant vis ændret position i forhold til musikken. I foredraget tegner Jens Rasmussen efter en kort skitsering af dannelsesbegrebets historie et billede af de væsentligste transformationer, der har fundet sted i forhold til musikkens rolle som dannelseselement og de omstændigheder, der har forårsaget denne markante transformation. Afslutningsvis præsenteres bud på, hvad der kunne være med til at ændre udviklingen i en positiv retning

Regioner
Hele landet