Mag.art. Jens Rasmussen

Musikhistoriker, underviser, foredragsholder og skribent.

Foredrag

Carl Nielsen. Fra land til by mellem folkelighed og finkultur

Det er karakteristisk for Carl Nielsens liv, at han voksede op under trange kår i den fynske bondekultur, men levede sit voksne liv som del af den danske kulturelite i København. Dette forhold fik gennemgribende indflydelse på hans kompositoriske virke, og det afspejles i dobbeltheden mellem hans folkelige sange og eksempelvis det lyse og lette ”Fynsk forår” overfor blandt andet de seks store, seriøse symfonier og hans klarinet- og fløjtekoncerter. Foredraget præsenterer smagsprøver på Nielsens musikalske alsidighed med uddrag fra de væsentligste værker.

Regioner
Hele landet