Foredrag

Carl Nielsen. Fra land til by mellem folkelighed og finkultur

Det er karakteristisk for Carl Nielsens liv, at han voksede op under trange kår i den fynske bondekultur, men levede sit voksne liv som del af den danske kulturelite i København. Dette forhold fik gennemgribende indflydelse på hans kompositoriske virke, og det afspejles i dobbeltheden mellem hans folkelige sange og eksempelvis det lyse og lette ”Fynsk forår” overfor blandt andet de seks store, seriøse symfonier og hans klarinet- og fløjtekoncerter. Foredraget præsenterer smagsprøver på Nielsens musikalske alsidighed med uddrag fra de væsentligste værker.

Regioner
Hele landet