Foredrag

Martin Luther: Reformation og tradition

Det var aldrig Martin Luthers hensigt at grundlægge en ny kirke. Tværtimod ønskede han, at kirken skulle vende tilbage til sit udgangspunkt: de bibelske skrifter. Men at Luther ønskede at vende tilbage til udgangspunktet betød ikke, at han forkastede hele den kirkelige tradition. Luther satte oldkirkens bekendelsesskrifter højt, og i en bestandig dialog med de teologer, der kom før ham, fandt han hele livet igennem hjælp til at tolke Bibelens skrifter. Foredraget giver foruden et signalement af Martin Luthers liv og gerning et indblik i Luthers forhold til den tidlige kirkes trosbekendelser og øvrige læreindhold og besvarer, i hvilket omfang, der i Luthers skrifter findes et potentiale for samtale med andre kristne kirkesamfund.

Regioner
Hele landet