Foredrag

Henrik Pontoppidan, fædreland, frigørelse og kristendom

Nobelpristageren Henrik Pontoppidan (1857-1943) fremstilles ofte som en frontsoldat i det såkaldt moderne gennembrud med alt, hvad dertil hører af litterær realisme, pacifisme og kald til frigørelse på programmet. I naturlig forlængelse heraf ses Pontoppidan ofte som fjende af kristendommen, og hans kritik af datidens danske kirke var sandt nok ubønhørlig. Foredraget vil dog igennem en fortælling om Henrik Pontoppidan og hans tid vise, at begge dele er mere nuancerede end som så og spørge, om Pontoppidan også har noget at sige kirken af i dag.

Regioner
Hele landet