Foredrag

Luthers Käthe og andre kvindfolk. Reformation, kærlighed, familieliv

”Gud har givet kvinden brede hofter og en stor bag, for at hun skal sidde stille og passe sit hjem”, skriver Luther et sted.

Luther betragtede samfundet sociale hierarki som gudskabt, og manden som familiens overhoved: ”At tjene kvinder som vil være herrer i huset er ikke bare tungt, men også skammelig. Kvinderne skal ikke herske over mændene, men over børn, får og æsler,” skriver han et andet sted.

Katharina von Bora fik ham på andre tanker. Hun var med i en gruppe nonner, som inspireret af Luthers oprør mod Pavekirken, flygtede fra et kloster. Få år senere friede hun til Luther, de blev gift og fik seks børn. Hr. Käthe, kaldte Luther sin kone i drillende respekt for hendes kompetente styring af deres store husholdning i det gamle augustinerkloster i Wittenberg. Katharina drev landbrug, kvægavl og bryggeri, og havde Luthers studenter og gæster på kost. Under pesten drev hun også et hospice, hvor hun og kvindelige ansatte plejede de syge.

Efter et års ægteskab skrev Luther til en ven: ”Der er ingen binding på jorden så sød, ej heller nogen adskillelse så bitter, som den, der forekommer i et godt ægteskab.
Stik mod lov og sædvane gjorde Luther i sit testamente Katharina til enearving og børnenes formynder. Da han døde i nedlagde Katarinas fjender indsigelse imod testamentet. Det lykkedes hende at få lov at beholde børnene, men familien mistede vigtige indkomstkilder.

Reformationen blev på mange områder et tilbageslag for kvinders rettigheder. Men hr. og fru Luthers ægteskab blev et forbillede for protestantiske familier: En skarp kønsarbejdsdeling i gensidig respekt og kærlighed, samt en grundlæggende accept af, at mand og kvinde er lige for Gud.
Århundreder senere banede dette menneskesyn vejen for, at kvinder fik borgerlige rettigheder på lige fod med mænd, og for at kirken forandrede sig til et værdigt åndeligt rum for begge køn – hvor kvinder hoppede i præstekjolen og steg op på prædikestolen.

NYT FOREDRAG I FORBINDELSE MED REFORMATIONSJUBILÆET 2017

Regioner
Hele landet