Michael Böss

Forfatter, skribent og lektor emer. ved Aarhus Universitet

Foredrag

Liberalismen på vildveje?

I foredraget, som bygger på min bog Liberalismens vildfarelser, der udkom i marts 2021, foretager jeg først nogle nedslag i liberalismens historie. Især ser jeg på de sider af den ”klassiske” liberalisme, som i dag er gået i glemmebogen, men som vi med fordel burde genopdage. Dernæst diskuterer jeg efterkrigstidens nye former for liberalisme – rettighedsliberalisme, markedsliberalisme og kulturliberalisme – og argumenterer for, at de har medvirket til at øge individualismen, opsplitte samfundet og skade demokratiet og det folkelige fællesskab. Jeg diskuterer også forholdet mellem liberalisme og identitetspolitik.  Som ”en slags konservativ” med socialdemokratiske sympatier er min hovedpointe, at der bør være en balance mellem individets rettigheder og hensynet til det fælles vel.

Regioner
Hele landet