Michael Böss

Forfatter, skribent og lektor emer. ved Aarhus Universitet

Forfatter
Foredragsholder
Kommentator ved Morgenavisen Jyllands-Posten
Lektor emer. ved Aarhus Universitet

Jeg blev født i 1952 i Ordrup nord for København og tilbragte syv år af min barndom på Fyn. Men jeg var ung i Esbjerg og betragter mig i dag som vestjyde, dansker og verdensborger. I den rækkefølge. Jeg mener nemlig, man skal have rod et sted i verden for at kunne være borger i den. Jeg bor i Holstebro og føler mig derfor hjemme både ved Vestkysten og Limfjorden. Men jeg har rejst i næsten hele verden og opholdt mig i længere perioder i USA, Canada og Australien. De rejser og ophold fortæller jer gerne om i foredrag

Jeg arbejder til daglig i forskellige funktioner: Som forsker, underviser, journalist, kommentator og samfundsdebattør. Mit arbejde betyder naturligvis en del for min selvforståelse, men langt fra alt. Jeg har et liv og en identitet uden for mit fag og arbejde. Jeg er også ægtemand, far og familiemenneske, korsanger, glad for min delvist japanske have og et aktivt liv i naturen - især den vilde - og jeg er ynder af kunst og klassisk musik.

Jeg har i kraft af min uddannelse og varierede karriereforløb samt en ambition om at kunne bevæge mig på en kvalificeret måde mellem samfundsvidenskaber, historie og kulturstudier opbygget ekspertiser på flere forskellige felter og går derfor for at være en såkaldt polyhistor. Derfor dækker min foredragsliste mange emner.

Jeg sætter stor pris på rationalitet, men er ikke rationalist. Jeg ser ikke nogen modsætning mellem et videnskabeligt verdensbillede og en kristen livstydning. Jeg betragter livet som både en gave, jeg kan tage imod, og en opgave, der forpligter mig. Personligt ansvar og loyalitet over de fællesskaber, jeg er født ind i og har valgt at vedstå mig, regner jeg derfor for kerneværdier. Flere af mine foredrag handler om disse spørgsmål.

Jeg kommer fra en familie, hvor min far var præst og min mor arbejdede hjemme og for sognet. På min jyske fars side går slægten tilbage til jyske og sjællandske præster og gårdejere. På min københavnske mors side til fynske og sønderjyske husmænd og håndværkere. Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvor mit anderledes efternavn stammer fra, ud over at familien i begyndelsen af 1900-tallet holdt op med også at hedde Christensen. Jeg har siden 1979 været gift med Anette (Søe Böss), som er uddannelsesvejleder. Sammen har vi to børn, Anders Christian og Sissel Christine, som er henholdsvis psykolog og journalist.

Jeg har været lektor i historie og samfundsforhold ved Aarhus Universitet siden 1998. Forinden var jeg i fire år lektor ved det, der dengang hed Handelshøjskolen i Århus. Jeg har dog haft flere karrierer. Fra 1980 til 1993 havde jeg et varieret og spændende arbejde på Lemvig Gymnasium, som nok er landets bedste gymnasium takket været dets mangeårige leder, Lars Ebbensgaard. Jeg var fagligt aktiv som lærebogsforfatter og som bestyrelsesmedlem og formand for Gymnasieskolernes Religionslærerforeningen. Fra 1986 til 1998 arbejdede jeg som freelance ved DR P1 og Radio Midt og Vest, først i programmet "Folk og Kirke", og derefter 10 fantastisk spændende og stimulerende år som bestyrer af programmet "Marginalen".

Med min overbevisning om betydningen af aktivt medborgerskab har jeg også været aktiv i det civile liv aktiv, specielt i 1980'erne som bl.a. kredsformand for et politisk parti og menighedsrådsformand i Tvis Sogn: Desuden varetog jeg bestyrelsesposter på et plejehjem og Holstebro Højskole. I begyndelsen af 1990'erne stod jeg som ophavsmand til og arrangør af den nordiske kulturfestival "Nordvesten", en udløber af mit nære forhold til Norge lige siden teenageårene. I de samme år fungerede jeg som konsulent, redaktør og facilitator for Forlaget Spektrum under dets eminent inspirerende og dygtige direktør, Werner Svendsen.

Jeg har fungeret som foredragsholder siden midten af 1980'erne. På grund af mine forskellige arbejdsforpligtelser har jeg normalt kun plads i kalenderen til to månedlige foredrag.

Du kan læse mere om mig selv og mine faglige ekspertiser på min personlige hjemmeside på www.michaelboss.dk