Michael Böss

Forfatter, skribent og lektor emer. ved Aarhus Universitet

Foredrag

Liberale veje og vildveje

I foredraget, som bygger på en bog, der udkommer i april 2021, foretager jeg først nogle nedslag i liberalismens historie. Især ser jeg på de sider af den ”klassiske” liberalisme, som i dag er gået i glemmebogen, men som vi med fordel burde genopdage. Dernæst diskuterer jeg efterkrigstidens nye former for liberalisme – rettighedsliberalisme, markedsliberalisme og kulturliberalisme – og argumenterer for, at de har medvirket til at øge individualismen, opsplitte samfundet og skade demokratiet og det folkelige fællesskab. I dag er liberalismen dog ikke kun en borgerlig ideologi, men findes også i venstreorienterede udgaver i form af multikulturalisme og identitetspolitik. Dem kommer jeg ind på i den sidste del af foredraget, hvor jeg også vil overveje, hvilke værdier vi har brug for at bygge samfundet på. Som ”en slags konservativ” med socialdemokratiske sympatier er min hovedpointe, at individets rettigheder bør ikke overtrumfe demokratiet og hensynet til fællesskaberne.

Regioner
Hele landet