Foredrag

Kristen spiritualitet

Spiritualitet er blevet et ord, vi alle kan bruge. Midt i en omskiftelig, effektiv og krævende verden er der flere, der begynder at interessere sig for åndelig fordybelse. I den lutherske tradition har hovedvægten været lagt på ordet og intellektet. Resultatet er blevet, at troens ydre kendetegn er nedprioriteret eller ligefrem mistænkeliggjort. Vi er stivnet i en luthersk ortodoksi og har mistet fromhedslivet i folkekirken. Men danskernes længsel efter at give troen liv er stor; det ses bl.a. i, at mange mennesker nu dykker ned i gamle fordybelsestraditioner som bøn og meditation, retræter og lystænding, pilgrimsvandring og åndelig vejledning. Så måske er der en spirituel vækkelse i gang i folkekirken?

I den kristne tradition er der gemt 2000 års erfaring af menneskers behov for sammenhæng og mening i tilværelsen. Og vi skal høre nogle bud på, hvordan man kan give troen krop i det nye årtusind.

Foredraget kan følges op med en retræte.

Regioner
Hele landet