Foredrag

Bønneworkshop - giv troen krop gennem bøn og fordybelse

Jeg udfordrer deltagerne til at bryde blufærdighedstærsklen omkring trosemner, idet vi i små øvelser taler med hinanden om vores personlige andagtsliv samt gennemfører en Bibelmeditation over en evangelietekst.

I dag spørges der ikke kun efter kristendommens intellektuelle og dogmatiske side, men også kristendommens kropslighed, kristendom som erfaring, som noget eksistentielt. Det åndelige liv har fået en renæssance, også blandt mennesker, der ikke kommer i kirken.

Ud fra egne erfaringer kommer giver jeg mine bud på en kristen trospraksis, bl.a. bøn,
meditativ Bibellæsning, åndelig vejledning, retræte og pilgrimsvandring.

Workshopppen kan følges op med individuel åndelig vejledning eller en sogneretræte.

Regioner
Hele landet