Foredrag

Kirkekunstens kvinder - Kvinder som motiv - Kvinder som kunstnere

Billedforedraget viser, hvordan kirkekunsten er rig på motiver med ikoniske kvindeskikkelser: urmoderen Eva, Jesu mor Maria, de idealiserede kvindetyper Marta og Maria, gådefulde Maria Magdalene, 'synderinden' og flere. Fremstillingerne er under stadig forandring, men altid skildret af mænd - frem til midt i 1800-tallet. Her dukker så småt de kvindelige kunstnere op, som den flittige, romantiske Lucie Ingemann, der qua sit ægteskab med salmedigteren havde en platform. Langt op i 1900-tallet gjorde kvinder sig navnlig gældende som keramikere og vævere, men malerinderne fandtes også. Vi går på jagt efter de sjældne, historiske perler og undersøger deres motivkredse og stil. - Herefter vender vi omsider blikket mod den righoldige nutidige kirkekunst: I dag prydes danske kirker i høj grad af stærke, talentfulde og veluddannede kvinders værker, ofte af stor originalitet. Her kan vi glæde os over nogle meget brugte og værdsatte kunstnere, men også en hel del andre, som endnu kun er repræsenteret ved enkelte hovedværker, og som fortjener et nærmere bekendtskab.   

Regioner
Hele landet