Foredrag

Billedforedrag om Erik Heide, som med sit livsværk vil 'deltage i lovsangen'

Gennem næsten 70 år har den snart 90-årige billedkunstner Erik Heide beriget langt over 100 danske kirker og kirkegårde med sine kraftfulde værker, der forener ånd med tyngde, senest Tarm kirkes groft støbte prædikestol med vin-grene i bronze og guld. Et mangetydigt signaturmotiv for Erik Heide er blevet fugle - af granit eller støbejern - der med løftede vinger synes at trodse tyngdekraften, undertiden som en metafor for menneskets bundethed og længsel. Erik Heide har med sikker stedssans løst enorme opgaver i de forskelligste offentlige rum så vel som gamle og nye kirker, og han har for sin sikre formgivning modtaget alle de anerkendelser og tillidshverv, der er at få. - I 1970'erne kendte vi særligt Heide som lidelsens rå fortolker med Golgataudsmykningen i Skalborg Kirke, Aalborg. Senere har den stoute romanske inspiration fra middelalderkirkerne sat sig tydeligst igennem: Heides sejrskors i moseeg, bronze eller guld står nu som mange danske alterpartiers lysende pointe. Også på kirkegårdene fremtræder Heides kors som håbstegn, når granitten er gennembrudt af spalter, der lader lyset trænge magtfuldt igennem. Hvert kors er en ny opgave, der på ny udfolder spændingen mellem det vandrette og det lodrette, mellem det jordiske og det himmelske, der "hænger uløseligt sammen". Heide har skabt uforglemmelige skulpturer af "hyrden", "porten" m m m, men siger, at "det altid ender med påske", og at han "tror på korsets gåde", selvom det ikke er så let, for "med troen følger tvivlen". Med årene er Heides kunst blevet stadigt mere behersket og enkel, men paradoksalt nok des mere tydeligt talende. Mester Heide har med sit enorme livsværk i sandhed fået indfriet sin intension: "Med den kunst, jeg skaber til kirker, ønsker jeg at deltage i lovsangen".

Regioner
Hele landet