Thomas Uhre Fenger

Forfatter. Tidligere sognepræst

Foredrag

Johannes Ferdinand Fenger

Johannes Ferdinand Fenger er min tipoldefar. Han levede 1805-61 i guldalderens Danmark.

Han var en livslang og nær ven af N. F. S. Grundtvig. Tillige en nær ven af B. S. Ingemann. Alene disse venskaber gør, at han stadig påkalder sig interesse.

Han blev født og voksede op på Christianshavn. Virkede i 21 år som landsbypræst i Lynge syd for Sorø og lagde her sin manddomsgerning. Det var efter et besøg i Lynge præstegård, at Ingemann skrev "Julen har bragt velsignet bud".

Johannes Ferdinand Fenger var et kendt præstenavn i samtiden. Lærd teolog. Flittig sognepræst. Fromt sind. Lyst og glad væsen. Mennesker befandt sig godt i hans nærhed og omgang. Dertil en musisk begavelse. En ildsjæl med et mangesidigt virke.

Hans indsats bredte sig over adskillige felter. Ydre Mission, en ny salmebog, kirkehistorisk forskning. Han skrev og udgav værker, bidrog med artikler og skriverier. Det er sigende, at der efter hans død blev udgivet to biografier om ham.

I sin ungdom foretog han en 3 1/2 år lang dannelses- og forskningsrejse til Tyskland, Rom, Paris, Grækenland og Tyrkiet.

Der er tale om et billedforedrag - PowerPoint - med en perlerække af samtidige malerier og tegninger af guldalderens mestre.  .

 

Regioner
Hele landet