Ahmed Akkari

En vandrer på livets veje!

Foredrag

Introduktion til Koranen

Koranen er på 614 sider og udgør et grundlag for ca. 1 milliard menneskers livsopfattelse og kultur. Muslimer betragter Koranen som en hellig bog uden fejl givet som et afsluttende budskab.

Men hvad består Koranen af, og hvordan bliver den læst ?

Jeg giver en alsidig og faktuel introduktion til Koranen som helhed med udgangspunkt i 

-Koranens fem helt store teamer

-Koranens to ansigter i hhv.Mekka of Medina 

- Koranens livs- og menneskesyn.

- Muslimers  syv tilgange til Koranen og dens budskaber.

- Koranens anvendelse i de praktiske liv.

Ideen med det foredrag er en politisk neutral indsigt og oplysning.

Mange har aldrig haft tid til at få et overblik over Koranen, bogen muslimer generelt  bekender sig til. Mange har kun et indblik i udpluk præsenteret med bestemte positive eller negative briller.

Her tilbyder jeg derfor en overordnet alsidig indsigt.

Min tale bygger på lærde studier og mangeårige tidskrævende dyk i Koranen og dens fortolkninger hos både sunni og shia samt alternative åndelige tilgange.

Jeg tager udgangspunkt i koranen selv og påpeger, hvordan den læses af både fundamentalister og humanister. Desuden giver jeg et kort indblik i de moderne ideologiske fortolkninger nutidige islamiske bevægelser som Al Qaeda, Det Muslimske Broderskab, Hizb-U-Tahrir og Salafismen har til Koranen.

I kan forvente et overblik i form af et pædagogisk introducerende foredrag fyldt med eksempler, og ikke en detaljeret og træg forelæsning over teksten. 

Alle spørgsmål og kommentarer er mulige.

Regioner
Hele landet