Foredrag

Hvem var neandertalerne

Neandertalmennesket er uden tvivl det mest berømte og i videnskabelig henseende tillige det bedst beskrevne fortidsmenneske af alle. Udforskningen af neandertalerne startede i midten af 1800-tallet på et tidspunkt, da udviklingstanken netop var blevet skabt i Europa i forbindelse med Charles Darwins (1809-1882) udgivelse af sin bog om arternes oprindelse i 1859. Opdagelsen og den efterfølgende udforskning af neandertalerne skulle vise sig at få stor betydning, ikke blot for palæoantropologien, men også for videnskaben i almindelighed. Dette skyldtes, at neandertalerne var de første fossile fortidsmennesker, man fik kendskab til, også i den brede offentlighed. Opdagelsen af neandertalerne var i virkeligheden det første konkrete indicium på, at også mennesket havde gennemgået en evolution. Det første neandertalfund blev gjort i 1856; indtil da var der kun fundet hominine fossiler, der blot var nogle få tusinde eller ti tusinde år gamle og derfor var anatomisk moderne. De fleste blev blot fortolket som gamle hedninge, og nogle blev genbegravet på kristne kirkegårde.

Regioner
Nordjylland, Midtjylland