Marie Høgh

Sognepræst og debattør

Foredrag

Hvad er da et menneske? En orm, en Gud?

Skal omskæring forbydes? Skal (juridisk) kønsskifte for børn tillades? Hvor skal abortgrænsen gå? Skal vi selv bestemme over vores død? Skal sæddonoranonymiteten ophæves? Skal filosofikum og dannelse genindføres? Og hvad stiller vi iøvrigt op med den snigende islamisering af den vestlige verden?

Disse og utallige andre etiske og kulturelle spørgsmål i samfundsdebatten med ideologiske og politiske argumenter fra højre og venstre. Men vi farer vildt i argumenterne og diskussionerne, hvis ikke vi hele tiden besvarer spørgsmålene udfra en kristen fortælling om hvad et menneske er. 

Med Grundtvigs teologi som udgangspunkt og omdrejningspunkt skal vi finde ud af hvad mennesket i verden er og hvor sammenviklet, hvor underfuldt mennesket er. En orm, en Gud? En Orm-Gud? Eller himlens og jordens samavlede børn med et hjertespejl af dunkle rav.

Regioner
Hele landet