Jens Kristian Lings

Forfatter, entertainer, foredragsholder, lektor

Foredrag

Himmel og hav og Harboør

Store drukneulykker.

Omdrejningspunktet er drukneulykkerne i 1893 og 1897, som blev en væsentlig årsag til Thyborøn Havns oprettelse. Idet der fokuseres på den tids store åndelige modsætning mellem vækkelsernes Harboøre og det naturalistiske København, vil Pressens udlægning af pastor Moes tale ved begravelsen i 1893 blive behandlet. Foredraget har som ramme Erik Bertelsens roman, ”Harboørefolk”, hvorfor en vurdering af hans ret omfattende forfatterskab vil indgå. Hans beskrivelser er båret af en ærlighed og en dejlig humor. Hans kærlighed til denne forblæste egn kender enhver, der har sunget med på “Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. ”Harboørefolk” vil blive sammenlignet med Hans Kirks ”Fiskerne” og med filmen ”Guds Børn”.

Regioner
Hele landet