Jens Kristian Lings

Forfatter, entertainer, foredragsholder, lektor

Foredrag

Hans Adolf Brorson

den poetiske biskop.

Foredraget omhandler Brorson som menneske, præst og pligtopfyldende biskop. Der sættes fokus på hans betydning for pietismens udbredelse og på dens betydning for samfundsudviklingen. Frem for alt vil foredraget omhandle hans usædvanlige format som digter. Flere af hans digte vil blive kommenteret. Hovedvægten lægges på digtet ”Jeg er en rose i Saron” (”Den yndigste rose er funden”), fordi denne salme på genial vis både rummer julens og påskens budskaber.

Regioner
Hele landet