Foredrag

Grundtvig og folkeoplysningen

Grundtvigs betydning for eftertiden (hans virkningshistorie) er utrolig vidtrækkende – langt mere vidtrækkende end de kredse og bevægelser, der kalder sig grundtvigske. Man kan med nogen ret påstå, at de fleste danskere (med eller mod deres vidende) er påvirket af grundtvigske tanker. Dansk kultur, pædagogik, politik og kirkeliv ville ikke have været det samme uden ham. Med en vis ret kunne man kalde ham dansk kulturs “væg til væg tæppe”.
Foredraget vil med udgangspunkt i Grundtvigs liv og værk søge at indkredse det grundlæggende og blivende i hans tænkning. Især hans tanker om folkeoplysning vil blive behandlet. Vi vil følge folkeoplysningens vej til højskolerne, siden til oplysningsforbundene, og sidst, men ikke mindst, vil vi se på folkeoplysningen i lyset af en globaliseret verden.

Regioner
Hele landet