Thorkild Kjærgaard

Historiker, dr. phil.

Foredrag

Fra 1700-tallets økologiske genopretning til nutidens miljø- og klimakrise

I 1700-tallet oplevede Danmark en bemærkelsesværdig økologisk genopretning, som gav landet en kolossal styrke og lagde grunden til den stærke og stabile vækst, Danmark oplevede op gennem 1800-tallet og som fortsatte frem til de sidste årtier af 1900-tallet, hvor der kom grus i maskineriet. I dag tårner problemerne sig op, og en afgrundsdyb pessimisme har bredt sig i vide kredse. Vi er milelangt fra 1950ernes og 1960ernes rolige og sikre tro på, at fremtiden bliver bedre end nutiden.  Hvordan har billedet kunnet skifte så pludseligt? Er det virkelig rigtigt, at miljø- og klimakrisen ikke kunne forudses? Kunne den måske endda have været undgået ved rettidig omhu? – Og hvad gør vi nu?    

Regioner
Hele landet