Thorkild Kjærgaard

Historiker, dr. phil.

Foredrag

Fra 1700-tallets økologiske genopretning til covid-19

I 1700-tallet oplevede Danmark en bemærkelsesværdig økologisk genopretning, som lagde grunden til den langvarige og stabile vækst, vi har oplevet frem til de sidste årtier af 1900-tallet, hvor der begyndte at komme grus i maskineriet. I dag tårner problemerne sig op, og en nagende pessimisme har bredt sig i pandemiåret 2020. Vi er milelangt fra 1950ernes og 1960ernes rolige og sikre tro på, at fremtiden bliver bedre end nutiden.  Hvordan har billedet kunnet skifte så voldsomt? Er det virkelig rigtigt, at miljø- og klimakrisen, der nu følges op af en sygdomskrise, ikke kunne forudses? – Og vigtigst af alt: hvad gør vi nu?    

Regioner
Hele landet