Thorkild Kjærgaard

Historiker, dr. phil.

Efter en opvækst på en mindre gård i et sandet vestjysk hedesogn blev jeg uddannet som historiker på Københavns Universitet. Med min baggrund i landbruget havde jeg en umiddelbar forståelse for, hvad der var på spil, da miljø- og klimaspørgsmålet dukkede op omkring 1970, og jeg blev en af de første historikere til at anlægge en økologisk synsvinkel. I 1991 udkom Den danske Revolution 1500-1800 – en økohistorisk tolkning (flere senere udgaver). Efter nogle år som museumsinspektør og -direktør blev jeg i 2002 ansat ved Grønlands Universitet i Nuuk, hvor jeg var indtil 2015. Her fik jeg interesse for Grønlands og Nordatlantens historie, som er mit andet hovedfelt. Sideløbende med mit arbejde på museer og universiteter har jeg bedrevet journalistik, anmeldervirksomhed og ikke mindst holdt foredrag i alle mulige sammenhænge fra gymnasier og biblioteker til sognegårde, foreninger og læserkredse.

Det gælder for alle foredragene, at titel og varighed (1 time) er vejledende og kan tilpasses efter aftale.