Foredrag

Digitalisering og dannelse

Skal I afholde et arrangement om fx digitalisering i og af uddannelser, så er dette både et lidt provokerende og inspirerende indslag om hvad, den danske nationalstat igennem tiderne har ønsket at danne/opdrage befolkningen til. Hvordan formålet er skiftet i forbindelse med EU, der ønsker arbejdskraftens frie bevægelighed og som konsekvens synkroniserer deres uddannelsessystemer og det tilhørende dannelsesideal. Nu byder private aktører – og især techgiganterne ind på dette marked, men hvad er deres dannelsesidealer, og bør staterne forholde sig til dette ved eventuelt at ændre formålet med deres (ud)dannelser?

Foredraget kan holdes både på dansk og engelsk. Deltagerne får en pdf af de anvendte slides.

Regioner
Hovedstaden